- Podobny jesteś, powiedział Rabi Eglon, do pochyłej gałęzi, która usiłuje powstrzymać nurt potoku. Czy to wysiłek ją zgina, czy znużenie? - Jestem znużony, odpowiedział Rabi Alun, i cała moja siła jest w tym znużeniu. - A zatem, podjął Rabi Eglon, jesteś jak karty moich zapisków, gdzie trud uchwycenia myśli miesza się z bielą posłuszną dłoni, która je odwraca. (Księga Pytań. Edmond Jabes)

Droga prowadząca do swobodnego, sprawnego, tj. w znacznej części zautomatyzowanego pisania pismem czytelnym, powiązanym i estetycznym jest długa i wymaga od ucznia wiele wysiłku. (Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym. Tadeusz Wróbel)