h a n d w r i t i n g - personality of a letter

To, co piękne jest w literze to nie tylko piękno formy. Gdyby tak było, czy byłby to powód do dumy? Litera nosi w sobie wiele znaczeń, a w zestawieniu z innymi nabiera nowych. Lecz litera to także, albo przede wszystkim znak graficzny. Z kolei znak graficzny to staranna kompozycja śladów uzyskiwanych za pomocą konkretnego narzędzia, albo też wybuch ekspresji, emocji i uczuć.

Perfekcyjną kompozycję literniczą, przemyślany zamysł graficzny można porównać do starannej kompozycji na orkiestrę. Dynamiczny ślad, bardziej emocjonalny, aniżeli przemyślany bliżej ma do plemiennej muzyki pradawnych kultur. Nie sposób ocenić która ważniejsza i jestem przekonana, że nie o to chodzi. Każda linia, jak każda nuta, niesie za sobą treść.

Albumem przykładów odręcznego pisma ludzi znanych chciałabym podkreślić znaczenie tzw. charakteru pisma. Nie o to bowiem chodzi w pięknym pisaniu, aby na rzecz prostej linii zatracać osobowość. W pięknym pisaniu chodzi również o odnalazienie własnego języka ekspresji. W każdym z zamieszczonych przeze mnie przykładów dostrzegam coś niezrównanie pięknego i choć może czasami nie mieści się to w naszym pojęciu o kaligrafii, jako sztuce pięknego starannego pisania, zamieszczam również te przykłady, które na pierwszy rzut oka są nieczytelne, może i niezdarne. Ale wystarczy się przyjrzeć, aby dostrzec w nich piękno bogatej, niezwykłej osobowości piszącego.

więcej na facebook.pl/kaligrafia.ewalandowska