Niektóre prace nie powstałyby, gdyby nie zostały zamówione.