KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
egzemplarz kaligrafowany


więcej na ten temat: